NEKUPUJ ŠKODU, OSRAL JU HOLUB

Ak Vás obťažujú PIGEONS

PIGEONOM sa to páči

AKO PODNIKÁME...

zdroj: http://www.finstat.sk/36455385 - 24.4.2016